Hoe Delta een pad op weg naar klimaatneutrale luchtvaart uitstippelt - Betrokkenheid van stakeholders en Bouwen aan coalities   

 

Bij Delta vinden we dat klanten niet zouden moeten hoeven kiezen tussen de wereld zien en haar redden. 

 


BETROKKENHEID VAN STAKEHOLDERS EN BOUWEN AAN COALITIES

Een pad uitzetten op weg naar een groenere toekomst vraagt de inzet van ons allemaal. Daarom werkt Delta samen met reispartners, gelijkgestemde merken, experts in duurzaamheid én klanten om partnerschappen en bewustwording te creëren ter ondersteuning van de missie van de luchtvaartmaatschappij om de luchtvaart klimaatneutraal te maken. 

 

Betrokkenheid van stakeholders

Delta wil investeerders, klanten en werknemers betrekken bij deze reis op weg naar klimaatneutrale luchtvaart. Om te verzekeren dat alle stakeholders de resultaten van hun betrokkenheid zien, maakt de onderneming transparantie tot hoeksteen van haar aanpak— die zij laat zien aan de hand van excellente rapportage, samenwerking met diverse sectoren en uitzonderlijk fondsbeheer.

Delta heeft als eerste in de sector SAF-overeenkomsten gesloten met zakelijke klanten om gezamenlijke actie te ondernemen voor het welzijn van onze planeet. NIKE, Inc. en Deloitte, Delta’s eerste en tweede zakelijke klanten die door Delta gefaciliteerde SAF aankopen, ondersteunen duurzaam zakelijk reizen in de toekomst.

 

Bouwen aan coalities

Eén enkele onderneming kan deze uitdaging niet oplossen, waardoor partnerschappen cruciaal zijn. Om de beschikbaarheid van alternatieve brandstoffen en CO2-opslagtechnologie uit te breiden, streeft Delta naar het bouwen van coalities met leveranciers en andere partijen om de kosten omlaag te brengen en de inzet en productie van deze transformatieve technologieën te laten groeien.

De luchtvaartmaatschappij laat zich adviseren en begeleiden door toonaangevende experts zoals het Industrial Liaison Program van het MIT (Massachusetts Institute of Technology). Dit zorgt voor een beter begrip van de impact en maakt samenwerking mogelijk bij passende oplossingen voor Delta op weg naar CO2-neutraliteit.

Andere partnerschappen betreffen samenwerkingen met op duurzaamheid gerichte merken. Dit biedt mogelijkheden om samen te investeren in duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF’s) en in de compensatie van emissies van zakelijk reizen. 

Sinds maart van dit jaar werkt Delta samen met leiders binnen en buiten de luchtvaartsector om haar plannen vorm te geven en zal in het tweede kwartaal meerdere partnerschappen aankondigen. Eén voorbeeld is het lidmaatschap van het Industrial Liaison Program van het MIT, dat Delta bijstaat om de milieu-effecten van de luchtvaart beter te begrijpen en te kwantificeren en om een langetermijnplan te ontwikkelen ter ondersteuning van innovatie in de sector.

 
When visiting Delta Professional, we recommend using one of the following supported browsers. Using an older or non-compatible browser may result in a less than desirable user experience.