Beleid voor schemawijzigingen en herbevestiging van tickets   

Overzicht

Luchtvaartmaatschappijen veranderen regelmatig hun vluchtschema’s om verschillende redenen. Enkele redenen voor schemawijzigingen zijn onder andere:

 • Seizoensvereisten

 • Een tijdswijziging van zomer- naar wintertijd of vice versa

 • Nieuwe routes

 • Veranderingen van vluchtnummers of werktijden

 • Vluchten die niet langer actief zijn

De meeste schemawijzigingen vinden meer dan 7 dagen voor vertrek plaats.

TERUG NAAR HET BEGIN


Schemawijzigingsproces

Als er een schemawijziging plaatsvindt, ontvangen de reisbureaus meldingen voor elk PNR dat daarbij betrokken is. Delta stuurt het PNR van het bureau via Delta Messenger voor passagiersnotificatie, het PNR wordt bijgewerkt en in de meeste gevallen wordt het ticket gerevalideerd. Er wordt een OSI-opmerking aan het PNR toegevoegd zodat reisbureaus de status van meldingen kunnen zien.

Let op: Het kan zijn dat reisbureaus meerdere meldingen van schemawijzigingen ontvangen. Als tickets opnieuw uitgegeven moeten worden, dan hoeft de ticketheruitgave niet direct na het accepteren van de schemawijziging plaats te vinden. Reisbureaus kunnen de heruitgave uitvoeren op een manier die past bij de reisplannen van de passagier en uw zakelijke methoden.

TERUG NAAR HET BEGIN


Tickets die opnieuw gevalideerd zijn

Door het opnieuw valideren van het ticket behoudt Delta de controle over het reisbureauticket. Het reisbureau zal merken dat het ticket opnieuw gevalideerd is, omdat de herstelgegevens automatisch worden toegevoegd als het reisbureau om een ticketweergave vraagt, mits het GDS het weergaveverzoek naar Delta stuurt volgens de standaardprocedure. 

De bijgewerkte, opnieuw gevalideerde vlucht, datum, tijd en boekingsklasse zijn op de betreffende coupon(s) te zien. Deze informatie is dynamisch (realtime), waardoor het reisbureau de meest recente versie van het elektronische ticket ziet. Bovendien wordt aan het reisbureau duidelijk gemaakt dat het ticket is bijgewerkt en dat de passagier ingecheckt kan worden. Het reisbureau hoeft het ticket niet opnieuw uit te geven.

 • Als het reisschema in het PNR en de ETKT-gegevens exact overeenkomen, dan is het ticket opnieuw door Delta gevalideerd. Het reisbureau hoeft de tickets niet opnieuw uit te geven. De passagier kan worden ingecheckt.

  • Delta zal speciale PNR-documentatie (OSI-opmerkingen) toevoegen om aan te geven dat er een revalidatie heeft plaatsgevonden (bijv.  OSI 1P REVAL COMPLEET).

 • Als het reisschema in het PNR en de ETKT-gegevens niet overeenkomen, moet het reisbureau het ticket opnieuw uitgeven volgens de standaardprocedure voor vluchtschemawijzigingen (zie onderstaande richtlijnen).

Let op: Het kan bij een schemawijziging tot 72 uur duren voordat een ticket opnieuw gevalideerd wordt. Als het ticket 72 uur na de schemawijziging niet opnieuw gevalideerd is, dan moeten reisagenten het ticket opnieuw uitgeven als een gelijke omwisseling zodat de passagier ingecheckt kan worden voor de vlucht.  

TERUG NAAR HET BEGIN


Tickets die niet opnieuw zijn gevalideerd

Ongeveer 20% van alle schemawijzigingen kan niet worden bijgewerkt in Delta’s geautomatiseerde technologie voor opnieuw valideren. Hieronder vindt u een lijst met gevallen waarin het bureau dat het ticket oorspronkelijk uitgaf, het PNR moet bijwerken, het ticket handmatig opnieuw moet uitgeven en de passagier van de wijzigingen op de hoogte moet stellen.

Let op: Dit is niet bedoeld als een volledige/complete lijst, maar dient als illustratie van de meest gangbare omstandigheden waarin het opnieuw valideren van tickets niet voorkomt.

 • Er is geen omboekingsoptie geboekt voor de passagier (excl. VN-segment)

 • De minimale verbindingstijden komen niet overeen met de alternatieve route

 • Een reisschema dat om een wijziging in het aantal vluchtcoupons vraagt

 • Als er geen e-ticket in het PNR is

 • De nieuwe vluchtoptie is meer dan 48 uur later dan de vorige vlucht

 • De vluchtwijziging veroorzaakt een gemiste verbinding waardoor de passagier genoodzaakt is om te boeken naar andere vluchten, data of tijden

 • Het reisschema is gewijzigd van een non-stopvlucht naar verbindingsvluchten

 • De tickets zijn uitgegeven uit de ticketvoorraad van een andere luchtvaartmaatschappij

 • Tickets bevatten vluchten van andere luchtvaartmaatschappijen

 • Het PNR bevat een ‘G’- of ‘C’-header in het naamveld

 • Het PNR bevat bepaalde SSR’s (voorbeeld: UMNR, PETC, MEDA)

Als Delta het ticket niet opnieuw kan valideren, kan het reisbureau via het GDS of delta.com aanvullende veranderingen doorvoeren in het PNR.

TERUG NAAR HET BEGIN


Richtlijnen voor normale schemawijzigingen

Bij een tijdige schemawijziging verstuurt Delta een wijzigingsbericht (Advice of Schedule Change, ASC) naar het GDS. Professionals in de reiswereld moeten:

 • Het PNR van het bureau aanpassen door oude of gewijzigde segmenten in het PNR te verwijderen (annuleren). (Neem indien nodig contact op met uw GDS-helpdesk om de juiste statuscodes te bepalen).

 • Bepaal of de schemawijziging acceptabel is:

  • Als de wijziging in het schema acceptabel is en het ticket opnieuw is gevalideerd, dan hoeft er verder niets gedaan te worden.

  • Als de wijziging in het schema acceptabel is maar het ticket niet opnieuw is gevalideerd, dan dient het ticket opnieuw te worden uitgegeven. Volg “vereiste documentatie voor heruitgave” hieronder.
    
 • Als de omboeking met de schemawijziging niet acceptabel is kunt u de passagier als volgt omboeken:

  • De nieuwe vluchten dienen te worden omgeboekt met gebruikmaking van dezelfde vertrek- en aankomstplaats, dezelfde serviceklasse en dezelfde datum als het originele ticket.

  • Het ticket moet opnieuw worden uitgegeven als een gelijke omwisseling en de passagier moet de nieuwe vluchtinformatie doorkrijgen.

  • Het PNR en het ticket moeten bovendien op onderstaande wijze met de vereiste documentatie worden gedocumenteerd.

 • Als er voor het nieuwe ticket geen ruimte beschikbaar is voor dezelfde vertrek- en aankomstplaats, dezelfde serviceklasse en dezelfde datum als op het originele ticket, dan dient de reisprofessional contact op te nemen met Global Sales Support of Delta reserveringen voor ondersteuning.

TERUG NAAR HET BEGIN


Vereiste documentatie bij heruitgave

Als een heruitgave nodig is:

 • Documenteer het PNR met het volgende OSI-bericht:

  • OSI DL REISSUE DUE TO DL SKED CHG

 • Voer in het goedkeuringsvak de volgende documentatie in om het vluchtnummer en de datum van de betreffende vlucht aan te duiden.

  • Voorbeeld: SKD CHG DL1234 25JUL2017
 • Als aan alle vereisten is voldaan, zoals hierboven is weergegeven, dan is er geen ontheffingscode nodig

TERUG NAAR HET BEGIN


Restitutie wegens schemawijziging
 

Restitueerbaar ticket

Restituties van één of meer restitueerbare tickets vanwege een Delta-schemawijziging kunnen via het normale BSP-proces worden verwerkt.

Niet-restitueerbaar ticket

Reisbureaus kunnen in het geval van een Delta-schemawijziging restitutie verlenen voor een niet-restitueerbaar ticket als één of meer van de volgende zaken van toepassing is/zijn:

 • Een reisschemawijziging kan niet worden opgelost omdat er geen vergelijkbaar schema beschikbaar is binnen 90 minuten na de oorspronkelijk geplande vertrek- of aankomsttijd

 • Er is een verandering in de route van een geplande Delta-vlucht, waardoor één of meer stops aan het oorspronkelijke reisschema worden toegevoegd.

 • Een verandering van materieel van DL naar een DL Connections-maatschappij

Het PNR moet worden gedocumenteerd met het volgende OSI-bericht:

OSI DL REFUNDED PER UNACCEPTABLE SKED CHG/ DATE (vluchtdatum beïnvloed)

TERUG NAAR HET BEGIN


Vragen

In het geval van vragen kunt u contact opnemen met Global Sales Support of Delta reserveringen.

Bijgewerkt 21/09/2017

TERUG NAAR HET BEGIN

 
When visiting Delta Professional, we recommend using one of the following supported browsers. Using an older or non-compatible browser may result in a less than desirable user experience.