Wijzigingen in Delta’s Payment Acceptance Policy en Alternative Transfer Methods   

Delta’s Payment Acceptance Policy (betalingsacceptatiebeleid) verbiedt het gebruik van Alternative Transfer Methods (ATM’s, alternatieve overschrijvingsmethoden) of het gebruik van eigen creditcards van reisbureaus om gelden over te maken die zijn ontvangen van een klant als betaling via het BSP. Op grond van de toepasselijke IATA-resoluties is het gebruik van creditcards van reisbureaus of ATM’s alleen toegestaan als het reisbureau voorafgaand uitdrukkelijke toestemming van de individuele luchtvaartmaatschappij ontvangt en Delta die toestemming niet heeft verleend. Creditcards van reisbureaus en ATM’s worden niet geaccepteerd en vormen een schending van Delta’s Payment Acceptance Policy.

Voor meer informatie over Delta’s Payment Acceptance Policy and Alternative Transfer Methods verwijzen we naar de Beleidsbibliotheek op de Delta Professional website voor reisbureaus.

Niet-naleving

Niet-naleving van Delta’s Payment Acceptance Policy kan resulteren in uitgifte van een Agent Debit Memo (ADM) ten bedrage van 5% van het totaalbedrag dat via een ATM is betaald. Dit ADM is bedoeld ter compensatie van kosten die Delta moet maken bij de uitvoering van haar Payment Acceptance Policy.

 
When visiting Delta Professional, we recommend using one of the following supported browsers. Using an older or non-compatible browser may result in a less than desirable user experience.