Delta en DG Fuels werken samen aan cruciale uitbreiding van de markt voor duurzame brandstof   

Delta plane engine
  • DG Fuels levert Delta ca. 1,5 miljard liter nieuwe, lage-emissie duurzame vliegtuigbrandstof, een onmisbare hulpbron voor de luchtvaart om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen.  
  • De productie van SAF door DG Fuels vraagt tot 85% minder broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus in vergelijking met conventionele vliegtuigbrandstof.
  • De overeenkomst levert een bijdrage aan de versnelling van de SAF-productie, die ontluikend blijft – met de huidige bestaande voorraad zou een vloot met de omvang van Delta slechts één enkele dag kunnen vliegen.
  • De SAF die ingevolge het partnerschap wordt geproduceerd, brengt Delta dichterbij haar onlangs gevalideerde, wetenschappelijk onderbouwde CO2-reductiedoelstelling zoals goedgekeurd door het Science Based Targets (SBT)-initiatief.


Delta en DG Fuels LLC zetten samen een belangrijke stap op weg naar uitbreiding van de beschikbaarheid van duurzame brandstof met een nieuwe, lage-emissie SAF, van essentieel belang om een meer duurzame toekomst voor de luchtvaart te bewerkstelligen. 

Op grond van een nieuwe overeenkomst gaat DG Fuels LLC een nieuw SAF-leveringssysteem ontwikkelen, dat Delta voorziet van ca. 1,5 miljard liter ongemengde duurzame vliegtuigbrandstof en tevens bijdraagt aan het uitbreiden van de beschikbaarheid van SAF in de onderbediende markt.

“Om een duurzame toekomst voor reizen te realiseren, moeten alle spelers in de sector samenwerken en innovaties zoals de nieuwe, lage-emissie SAF-optie van DG Fuel aanmoedigen,” aldus Pam Fletcher, CSO (Chief Sustainability Officer) van Delta. “SAF is essentieel voor een duurzamere toekomst van onze sector, en nieuwe bevoorradingskanalen zullen ervoor zorgen dat duurzame brandstof ruimer beschikbaar en beter betaalbaar zal zijn.”

Met verwachte start van levering omstreeks eind 2027 wil DG Fuels gedurende zeven jaar jaarlijks ruim 200 miljoen liter SAF leveren. De SAF zal gebruikmaken van houtafval, maïsstoof- en katoengin-afval als grondstof en zal de broeikasgasemissie gedurende de levenscyclus naar verwachting met 75%-85% reduceren in vergelijking met conventionele brandstof, wat overeenstemt met Delta’s doelstelling als oprichtend lid van de First Movers Coalition.

De overeenkomst brengt Delta voorts dichterbij haar recent gevalideerde doelstelling op basis van het Science Based Targets-initiatief om de Scope 1 en 3 broeikasgasemissies van vliegtuigbrandstof met 45% per tonkilometer omzet te reduceren tegen 2035 ten opzichte van het basisjaar 2019.*  Het Science Based Targets-initiatief is een coalitie die zich toelegt op de vastlegging en promotie van emissiereductiedoelstellingen die volgens klimaatwetenschappers noodzakelijk zijn om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden Celsius te houden.

“DG Fuels legt zich toe op het ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die praktische en duurzame voordelen bieden aan bedrijven, het milieu en lokale gemeenschappen,” aldus Michael C. Darcy, CEO (Chief Executive Officer) van DG Fuels. “We zijn er trots op om samen met Delta Air Lines deze volgende langetermijnstap te maken ter ondersteuning van blijvende duurzaamheid van onze planeet door de impact van de luchtvaart op het milieu te reduceren.”

SAF is een van de meest impactvolle oplossingen van dit moment om de CO2-uitstoot door de luchtvaart te reduceren, maar de beschikbaarheid blijft beperkt – met de huidige bestaande voorraad zou een vloot met de omvang van die van Delta slechts één enkele dag kunnen vliegen. De nieuwe overeenkomst weerspiegelt Delta’s inzet op het bevorderen van de groei van duurzame brandstoffen op weg naar reductie van de CO2-uitstoot van de luchtvaart op de lange termijn.

“Lignocellulosebiomassa als grondstof voor SAF is de sleutel tot schaalvergroting waarmee de luchtvaartsector haar CO2-footprint kan reduceren,” aldus Christopher J. Chaput, president en CFO van DG Fuels. “Delta is een erkende vernieuwer in de luchtvaartsector, we verheugen ons dan ook zeer om met hen samen te werken om dit partnerschap op lange termijn vorm te geven.”

Op het gebied van SAF en andere opkomende technologieën werkt Delta ook samen met de zakelijke markt, bureaus en de vrachtsector om de groei van de alternatieve brandstofmarkten te bevorderen. Deze inspanningen hebben tot dusver geresulteerd in de aankoop van bijna 4 miljoen liter SAF. Meer informatie over Delta’s duurzaamheidsinspanningen is te vinden in het  2021 Environmental, Social and Governance Report.

*De non-CO2-effecten die ook kunnen bijdragen aan door de luchtvaart veroorzaakte opwarming zijn niet in deze doelstelling inbegrepen. Delta Air Lines zegt toe ook de non-CO2-effecten van de luchtvaart gedurende het ten doel gestelde tijdskader openbaar te zullen maken.

 
When visiting Delta Professional, we recommend using one of the following supported browsers. Using an older or non-compatible browser may result in a less than desirable user experience.