Vervoersovereenkomsten   

Als een reisbureau een ticket uitgeeft voor reizen met Delta, wordt er een contract voor vervoer afgesloten tussen de passagier die het ticket koopt en Delta. De voorwaarden van het contract zijn uiteengezet in:

  • Het uitgegeven ticket

  • De toepasselijke tarieven

  • Delta’s vervoersvoorwaarden

Delta Air Lines vervoersvoorwaarden: Internationale vervoersvoorwaarden

Delta Air Lines vervoersvoorwaarden: Binnenlandse algemene regels tarief

Delta Air Lines vervoersvoorwaarden: Canadese algemene regels tarief


Voor eerdere vervoersvoorwaarden, stuurt u ons een e-mail waarin u aangeeft welk tarief u opvraagt met de datum van uitgifte van het betreffende ticket.

*Een opmerking voor tickets die worden uitgereikt aan passagiers van Delta die in Canada wonen: De versies in begrijpelijke taal van Delta’s Canadese Algemene Regels Tarief en Internationale vervoersvoorwaarden zijn geplaatst om passagiers te helpen bij het begrijpen van de tarieven die zijn gedeponeerd bij de Canadian Transportation Agency (“CTA”). Voor zover er verschillen zijn tussen de vereenvoudigde versie en de tarieven die bij het CTA zijn gedeponeerd, zijn de tarieven die zijn gedeponeerd bij het CTA leidend.

 
When visiting Delta Professional, we recommend using one of the following supported browsers. Using an older or non-compatible browser may result in a less than desirable user experience.