Bagage - Bijgewerkte regels voor IATA bagagetoestemming en vergoeding   

Voor tickets die zijn uitgegeven op/na 1 april 2011 geldt dat IATA-resolutie 302 bepaalt welk bagagebeleid van toepassing is bij reizen met interline-transport of codesharevluchten waarvan de aparte luchtvaartmaatschappijen verschillende gratis bagagenormen hanteren. Het bagagebeleid van de belangrijkste maatschappij (Most Significant Carrier, MSC), over het algemeen de eerste internationale, uitvoerende maatschappij, is van toepassing op het hele ingecheckte deel van de reis.

Voor reizen van/naar de VS beschouwt de DOT niet de uitvoerende maatschappij als de MSC, maar de verkopende maatschappij van het eerste internationale segment. Bovendien verlangt DOT dat de regels van de MSC voor de gehele heenreis gelden, dus niet alleen voor het ingecheckte gedeelte van de reis.

In de onderstaande tabel worden voorbeelden gegeven van bagagetoeslagen die worden toegepast op interline-reisschema’s. Passagiers betalen de toepasselijke bagagetarieven op het eerste contactpunt tijdens de reis. Op tussenpunten worden geen bagagetoeslagen in rekening gebracht voor passagiers die al begonnen zijn aan hun reis.

Voorbeelden

 Hieronder kunt u twee routevoorbeelden en de bijbehorende bagagetarieven vinden:

 

Route

Verkopende maatschappij

Uitvoerende maatschappij

DOT-regel -

Van toepassing op reizen van/naar de VS

Meest belangrijke verkopende maatschappij regels zijn van toepassing

IATA-resolutie 302 -

Is van toepassing op alle reizen , behalve:  Van/naar de VS

De regels van meest de belangrijke uitvoerende maatschappij zijn van toepassing

 

ATLCDG

CDGFRA

  DL

  LH

AF

LH

Ja - De bagagetarieven en -normen van DL zijn van toepassing

n.v.t.

YULCDG

CDGFRA

 DL

 LH

AF

DL

Nee - Er wordt niet van of naar de VS gereisd

Ja - De bagagetarieven en -normen van AF zijn van toepassing

Gezien de complexiteit van resolutie 302 kan Delta deze regels niet zonder automatisering uitvoeren. Er wordt aan gewerkt, maar het zal nog niet klaar zijn op 1 april 2011. Zodra de automatisering rond is, zal Delta de bagagenormen en -toeslagen op de huidige wijze voortzetten; Delta’s normen en toeslagen zullen worden toegepast op het hele ingecheckte gedeelte van de reis. Aanvullende informatie volgt zodra Delta de bagagenormen en -toeslagen volgens Resolution 302 kan toepassen.

 
When visiting Delta Professional, we recommend using one of the following supported browsers. Using an older or non-compatible browser may result in a less than desirable user experience.