In 2022 droeg Delta op 10 manieren bij aan een duurzame toekomst van de luchtvaart   

Tree planting

Delta ging in 2022 voortvarend door op de ingeslagen weg om mensen te verbinden met een duurzame toekomst van de luchtvaart. Van het verwelkomen van een nieuwe CSO en het ontwikkelen van innovatieve partnerschappen tot en met het aanjagen van markten voor duurzame vliegtuigbrandstof en het verder reduceren van wegwerpplastic aan boord, onze mondiale inspanningen in 2022 hebben Delta de leidende positie op het gebied van duurzaamheid in de luchtvaartsector bezorgd.  

Terwijl Delta voortgaat met haar inspanningen op weg naar zero-emissies tegen 2050, volgt hierna een aantal manieren waarop de maatschappij gedurende het afgelopen jaar heeft gewerkt om duurzaamheid in te bedden bij alles wat zij doet, met het doel haar klimaatimpact als gevolg van vliegen uit te bannen.  

1. Pam Fletcher, de nieuwe CSO van Delta, vatte de taak op om leiding te geven aan Delta’s pad naar zero-emissie omstreeks 2050 

Pam Fletcher, hiervóór leider in innovatie binnen de auto-industrie, trad in 2022 aan bij Delta als de eerste CSO (Chief Sustainability Officer) en tevens lid van de Delta Leadership Committee – een groep van senior-leidinggevenden verantwoordelijk voor de strategie van de luchtvaartmaatschappij.  

2. Afvalreductie en recycling 

In 2022 vernieuwde Delta haar productaanbod aan boord met ambachtelijk vervaardigde toilettasjes, gerecycled beddengoed, herbruikbaar en biologisch afbreekbaar serviesgoed en premium wijn in blik. Alles bij elkaar verminderen deze producten het verbruik van wegwerpplastic aan boord met ca. 2,5 miljoen kg per jaar – dat is ongeveer het gewicht van 1.500 standaardauto’s – en dragen sterk bij aan Delta’s steun voor bedrijven die worden geleid door minderheidsgroepen en vrouwen. 

3. Duurzamere grondoperaties  

Delta versterkte in 2022 haar investeringen in meer duurzame grondoperaties door zich ten doel te stellen om tegen 2025 50% van alle grondoperaties elektrisch te laten zijn. Hiermee wordt al flinke voortgang gemaakt door in 2022 voor 100% volledig elektrische vlootapparatuur (zoals bagagetractoren, bagagebandladers en vliegtuigslepers) aan te kopen. Bovendien naderen twee grote hubs, BOS en SLC, de status van 100% elektrisch voor deze cruciale vloten. 

4. Een meer transparante toeleveringsketen 

Delta ging voort met de integratie van duurzaamheid in haar gehele bedrijfsstrategie door een partnerschap met Ecovadis om transparantie in alle toeleveringsprocessen en gedeelde waarden te creëren bij het inschakelen van leveranciers. Ecovadis zorgt voor een ESG-ranking voor elke aanbieder in Delta’s mondiale toeleveringsketen, hetgeen Delta in staat stelt de impact van haar toeleveringsketen te meten, aanbieders aan te moedigen actie te nemen om hun scores te verbeteren en potentiële nieuwe aanbieders met hoge scores in duurzaamheid te leren kennen.  

5. De kracht van Delta-medewerkers in de gemeenschap  

Het ondernemen van actie in de gemeenschappen waar Delta-medewerkers leven, werken en dienstbaar zijn, staat centraal in de waarden van Delta. In 2022 werkte Delta samen met diverse organisaties en werknemers deden vrijwilligerswerk om op lokaal niveau verbeteringen aan te brengen. 

6. Schonere brandstof: SAF-vorderingen 

Delta heeft zich ertoe verbonden om tegen eind 2030 10% van haar operaties met SAF uit te voeren. In 2022 werd krachtige voortgang gemaakt met deze doelstelling, ondanks het feit dat de bestaande jaarlijkse mondiale SAF-voorraad ontoereikend is om een vloot van de omvang van Delta voor slechts één enkele dag van brandstof te voorzien. De mondiale luchtvaartmaatschappij stuurde vraagsignalen uit naar de SAF-markt en moedigde grotere investeringen aan in deze sector.

SAF is buitengewoon interessant omdat het de broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus met 80% kan reduceren ten opzichte van conventionele vliegtuigbrandstof en het een bewezen technologie betreft die kan worden toegepast in de huidige vliegtuigen zonder aanpassing aan brandstofcellen of -motoren.  

7. Vlootinnovatie 

In 2022 werd de vloot van Delta, opnieuw, wéér efficiënter. Met het doel van de afgelopen twee jaar om de pensionering van oudere vliegtuigen te versnellen, nam Delta in 2022 de A321neo in gebruik, aangedreven door Pratt & Whitney GTF™-motoren die 20% brandstofzuiniger zijn dan de A321ceo’s. Delta bestelde voorts 100 Boeing 737-10’s die volgens planning begin 2025 worden afgeleverd. De 737-10 is 20-30% brandstofzuiniger dan de toestellen die het vervangt, en versterkt daarmee een van Delta’s strategische vlootdoelstellingen om de emissies te verlagen. 

8. Meer brandstofzuinige vluchtactiviteiten: Carbon Council

In 2022 werd ca. 40 miljoen liter brandstof bespaard dankzij het werk van Delta's Carbon Council, die in 2022 werd gelanceerd. Samengesteld uit leiders vanuit de hele organisatie, jaagt de raad brandstofbesparingsinitiatieven aan die aansluiten bij de toezeggingen van het Science Based Target-initiatief  van Delta. Teams binnen geheel Delta hebben samengewerkt om impact te maken  door middel van vlootaanpassingen, vernieuwde landingsprocedures en optimalisaties in vluchtroutes en -snelheid.  

9. Revolutionaire partnerschappen in de sector 

In 2022 werkte Delta samen met andere ondernemingen aan de ontwikkeling van potentieel disruptieve technologieën die de voortgang op weg naar een klimaatneutrale luchtvaart kunnen versnellen. Een voorbeeld daarvan is Delta’s Memorandum of Understanding om als eerste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij samen te werken met Airbus aan de research & ontwikkeling van waterstofvliegtuigen en het vereiste ecosysteem om deze transitie te maken. 

10. De kracht van samenwerking 

Het koolstofvrij maken van de luchtvaart vereist samenwerking en kennisdeling in de gehele sector en daarbuiten. Deelname aan de  Sustainable Flight Challenge van de SkyTeam Alliantie was één manier in 2022 waarbij Delta de kracht van haar partnermaatschappijen aanwendde om duurzaamheidsoplossingen te testen en te onderzoeken.

Voor nadere details verwijzen we u hier graag naar het volledige artikel.  

 
When visiting Delta Professional, we recommend using one of the following supported browsers. Using an older or non-compatible browser may result in a less than desirable user experience.