Hoe Delta Air Lines een pad naar klimaatneutrale luchtvaart uitstippelt   

Bij Delta geloven we dat klanten niet zouden moeten hoeven kiezen tussen de wereld zien en haar redden. 

 


Delta’s ambitieuze actieplan voor CO2-neutraliteit combineert directe actie met investeringen op lange termijn op weg naar klimaatneutrale luchtvaart

De gedurfde inzet van Delta Air Lines op klimaatneutraliteit vanaf maart 2020 komt versneld tot bloei door directe acties in combinatie met investeringen op lange termijn om de klimaatverandering te bestrijden.

Op korte termijn beoogt Delta CO2-neutraliteit te bereiken door directe efficiencymaatregelen te treffen in haar vlucht- en operationele activiteiten en de resterende uitstoot aan te pakken door middel van CO2-compensatieprojecten voor het behoud, de bescherming en de uitbreiding van bossen. 

 

Een ambitieus pad voorwaarts

Delta’s visie is gericht op klimaatneutrale luchtvaart: vliegreizen die het milieu direct of indirect geen schade toebrengen door de uitstoot van broeikasgassen, lawaai, afval of andere milieu-effecten. 

Om haar grootste impact op het milieu op te lossen —CO2-emissies— investeert Delta in innovatieve oplossingen, zoals koolstofopvang en -opslag en duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF’s). SAF’s en andere geavanceerde technologieën zijn nog niet op voldoende grote schaal beschikbaar om aan de huidige vraag in de sector te voldoen. De markt is zo onderontwikkeld dat alle in 2020 geproduceerde SAF de vloot van Delta pre-COVID voor slechts één dag van brandstof zou kunnen voorzien. Dit verklaart waarom investeringen, geleid door een krachtige visie op lange termijn, zo kritisch zijn.

Delta’s veelomvattende duurzaamheidsplan blijft gericht op drie gebieden:

  1. CO-2-reductie en -verwijdering
  2. Betrokkenheid van stakeholders
  3. Bouwen aan coalities

Het bereiken van deze ambitieuze doelstellingen vereist significante kapitaalinvesteringen, ondersteuning van overheidspartijen, onderzoek en ontwikkeling van producenten en de evolutie van enkele van de grootste industrieën ter wereld. 

Lees meer over Delta’s pad naar duurzaamheid in Deel 2 van deze serie nieuwsartikelen of bezoek Delta Nieuws Hub.

 
When visiting Delta Professional, we recommend using one of the following supported browsers. Using an older or non-compatible browser may result in a less than desirable user experience.