Hoe Delta een pad naar klimaatneutrale luchtvaart uitstippelt - CO2-reductie en -verwijdering   

 

Bij Delta geloven we dat klanten niet zouden moeten hoeven kiezen tussen de wereld zien en haar redden. 

 


CO2-REDUCTIE EN -VERWIJDERING

Om haar grootste impact op het milieu op te lossen —CO2-emissies— wil Delta investeren in innovatieve oplossingen, zoals CO2-opvang en -opslag en duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF’s). SAF’s en andere geavanceerde technologieën zijn nog niet op voldoende grote schaal beschikbaar om aan de huidige vraag in de sector te voldoen. De markt is zo onderontwikkeld dat alle in 2020 geproduceerde SAF de vloot van Delta vóór COVID slechts één dag van brandstof zou kunnen voorzien. Dit verklaart waarom investeringen, geleid door een krachtige visie op lange termijn, zo kritisch zijn.

 

Airbus A220-motor
Bouwen aan een zuiniger vloot

In 2020 stuurde Delta meer dan 200 oudere toestellen met vervroegd pensioen. De nieuwe vliegtuigen die in de plaats komen van deze toestellen, zijn 25 procent zuiniger in brandstofverbruik per stoelmijl dan de toestellen die ze vervangen. 

Dankzij deze vlootkeuzes en minder passagiers tijdens COVID-19, was de vloot van Delta bijna zes procent zuiniger per beschikbare stoelmijl in 2020 dan in 2019, waarmee ruim 400 miljoen liter brandstof werd bespaard. Dit is gelijk aan de emissies van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van bijna 200.000 huishoudens, of ruwweg alle huishoudens in de stad Atlanta. 

 

Investeren in SAF’s en andere geavanceerde technologieën

Delta investeert in de versnelling van drie veelbelovende ontwikkelingen die kritisch zijn voor een schonere toekomst van de commerciële luchtvaart. Hoewel deze technologieën op dit moment nog in opkomst en zeer kostbaar zijn, gelooft Delta in hun toekomstige potentieel en vormen zij de eerste stappen op weg naar een klimaatneutrale luchtvaart.

  • SAF’s zijn een alternatief voor fossiele brandstoffen en kunnen de emissies gedurende de volledige levenscyclus tot wel 80% reduceren. Bekende voorbeelden zijn biobrandstoffen en synthetische brandstoffen. Delta’s doelstelling op middellange termijn is 10% van haar uit fossiele brandstoffen geraffineerde vliegtuigbrandstof te vervangen door SAF tegen eind 2030. De onderneming heeft ermee ingestemd een toekomstige levering van ruim 260 miljoen liter duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) per jaar aan te kopen. Het gaat hierbij om ca. 40 miljoen liter vanaf 2024 afkomstig van Gevo en ca. 220 miljoen liter vanaf 2025 afkomstig van Northwest Advanced Bio-Fuels, samen goed voor een voorziene 1,7% van Delta’s totale jaarlijkse brandstofverbruik, aangepast aan de vliegniveaus van 2019.
  • De technologie voorCO2-afvang en -opslag moet verder worden ontwikkeld om aan de verwachte vraag naar CO2-verwijdering uit de atmosfeer te kunnen voldoen, vooral in sectoren waar vermindering een lastige opgaaf is, zoals in de luchtvaart. In de tussentijd hebben technologieën zoals DAC (Direct Air Capture) om CO2 uit de lucht te halen, aanzienlijk groeipotentieel. Afgevangen koolstof kan ook worden gebruikt om brandstoffen te ontwikkelen.
  • Innovaties op het gebied van propulsie, emissiebeperkingen na verbranding, levering van elektrisch vermogen en brandstofcellen zouden de uitstoot substantieel verlagen, maar zijn nog ver verwijderd van toepassing in de commerciële luchtvaart. Behalve aanpassing van vliegtuigen, zijn significante investeringen in infrastructuur, zoals schone energie en waterstofproductie, noodzakelijk om commercieel levensvatbare oplossingen te realiseren. Hoewel deze technologieën nog in een vroeg stadium van ontwikkeling zijn en op korte termijn nog niet inzetbaar zijn, werkt Delta aan partnerschappen om de vorderingen te versnellen en te ondersteunen.

 

Emissies verminderen door middel van CO2-compensatieprojecten

Op middellange termijn investeert Delta in gecertificeerde CO2-compensatieprojecten om koolstofneutraliteit te realiseren en het onderhoud, de bescherming en uitbreiding van bossen te waarborgen.  

In aanvulling op investeringen in SAF en research & development naar nieuwe technologieën, is Delta van plan om meer dan $ 30 miljoen uit te geven aan een compensatieportfolio van 13 megaton aan CO2-uitstoot van 1 maart tot en met 31 december 2020. Dit staat gelijk aan de CO2-opslag van 17.000 hectare Amerikaanse bossen in één jaar, zoveel als de oppervlakte van de staat West-Virginia. Een CO2-compensatie is een gecertificeerde, kwantificeerbare emissiereductie als resultaat van een investering in een project dat is ontworpen om CO2 in de atmosfeer te vermijden, te verminderen of te reduceren.

 

De twee projecten in Delta’s compensatieportfolio zijn Rimba Raya en Keo Seima, beide met het doel bossen te beschermen via een door de gemeenschap aangestuurd behoudplan waarbij lokale gemeenschappen in Indonesië en Cambodja zijn betrokken. 

CO2-compensatieprojecten

Deze investeringen zijn bestemd om de kosten van deze programma’s te dragen en meer dan een half miljoen hectare bos te behouden, waardoor per jaar ca. 5 megaton aan CO2-uitstoot in de atmosfeer wordt voorkomen.

Alle compensatieprojecten van Delta worden onafhankelijk gecontroleerd conform toonaangevende normen van derde partijen.

De doelstelling van Delta is een compensatieportfolio dat bestaat uit:

  • CO2-vermijdingsprojecten: Ontbossing draagt 10 tot 15 procent bij aan de jaarlijkse mondiale CO2-uitstoot. Deze projecten voorkomen ontbossing met het doel een aantal van ’s werelds grootste bossen in stand te houden en CO2 te blijven opvangen en opslaan. Veel van deze projecten zijn REDD+-projecten (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation), een programma van de Verenigde Naties dat ten doel heeft de klimaatverandering aan te pakken.
  • CO2-reductieprojecten: Investeringen in de conversie van emissie-intensieve energiebronnen, zoals kolen, naar alternatieve bronnen als wind en zon, zijn van fundamenteel belang voor uitstootreductie.
  • CO2-verwijderingsprojecten: Dit verwijst naar op de natuur gebaseerde oplossingen zoals bebossing en herbebossing, waarbij nieuwe bomen worden geplant of gebieden worden hersteld in een poging extra CO2 uit de atmosfeer op te slaan.

 

Lees meer over Delta’s aanpak op weg naar duurzaamheid in Deel 3 van deze serie nieuwsartikelen of bezoek de  Delta Nieuws Hub .

 
When visiting Delta Professional, we recommend using one of the following supported browsers. Using an older or non-compatible browser may result in a less than desirable user experience.