Vrijstellingen U.S. Transportion Tax en Flight Segment Tax zijn verlopen   

Met ingang van of na 1 januari 2021 zijn tickets die zijn uitgegeven tussen 28 maart 2020 en 31 december 2020, die waren vrijgesteld van U.S. Transportation Tax (US) en Flight Segment Tax (ZP) en die opnieuw moeten worden uitgegeven, onderhevig aan de inning van deze belastingen, indien het ticket daarvoor kwalificeert. Reisagenten moeten de reisroute opnieuw prijzen en de huidige US- en ZP-belastingen innen, indien van toepassing, bovenop de inning van eventuele aanvullende tarieven en/of administratieve toeslagen.

Achtergrond

Als onderdeel van de CARES Act (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act) nam de federale overheid de volgende accijnsbelastingverlagingen op in de wetgeving:

De federale overheid schortte de inning van U.S. Transportation Tax (US) en Flight Segment Tax (ZP) op voor tickets die daarvoor kwalificeren en die werden uitgegeven tussen 28 maart 2020 en 31 december 2020.

Huidig beleid

De bepalingen van de CARES Act voor belastingverlaging zijn verlopen en Delta is verplicht deze belastingen op tickets die daarvoor kwalificeren en die oorspronkelijk zijn uitgegeven of heruitgegeven op of na 1 januari 2021, weer te gaan heffen.

 
When visiting Delta Professional, we recommend using one of the following supported browsers. Using an older or non-compatible browser may result in a less than desirable user experience.